घर > हाम्रोबारे >परोपकार र दान

परोपकार र दान

अध्यक्ष जियाङले आफ्नो गृहनगरको निर्माणमा योगदान दिनुहोस्, राम्रो घर निर्माण गर्न सक्षम हुन, र गाउँका बालबालिकाहरूलाई राम्रो सिकाइ वातावरण र सर्तहरू प्राप्त गर्न र थप व्यापक शिक्षा स्वीकार गर्न दिनुहोस्। अध्यक्ष जियाङले प्राथमिक विद्यालयलाई धेरै डेस्क र कुर्सीहरू, पुस्तकहरू, नयाँ पुस्तकालयहरू, शिक्षक छात्रावास आदि निर्माण गर्न मद्दत गर्छन्।


ग्रामीण इलाकामा वृद्ध मानिसहरूलाई माया देखाउनुहोस्।